• Massage & Wellnesspraktijk Sandra Tiel
  • 06-14984438

Privacy en Cookies

Massage- & Wellnesspraktijk Sandra draagt er zorg voor dat uw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden verwerkt om uw privacy te beschermen.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Massage- & Wellnesspraktijk Sandra en de website www.massagetiel.nl.
Alle persoonlijke gegevens die Massage- & Wellnesspraktijk Sandra van haar gebruikers verzamelt via contactformulier, telefoon of andere manieren, worden vrijwillig verkregen. Dit privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzamelen van gegevens

Massage- & Wellnesspraktijk Sandra verzamelt persoonsgegevens om haar diensten uit te kunnen voeren. Wanneer u zich aanmeldt voor haar diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken, zoals bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer en email adres. Deze gegevens worden gebruikt om met u te communiceren.

Verwerken en bewaren van gegevens

Massage- & Wellnesspraktijk Sandra verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.

De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In alle andere gevallen wordt expliciet toestemming gevraagd aan de betrokkenen. De verzamelde gegevens kunnen gebruikt worden voor de volgende doeleinden:
- Het uitvoeren van de diensten die Massage- & Wellnesspraktijk Sandra aanbiedt.
- Het notificeren van haar klanten over belangrijke ontwikkelingen en nieuwe diensten.

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig wordt geacht voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.
Massage- & Wellnesspraktijk Sandra deelt, verhuurt of verkoopt de door haar verzamelde persoonsgegevens niet aan derden, behalve na rechtmatige verzoeken van autoriteiten of gerechtelijke bevelen.

Cookies

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst gesloten. Deze dienst wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Google Analytics is op deze website volledig privacy-vriendelijk ingesteld volgens de wet AVG. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Persoonlijke gegevens wijzigen

De bezoekers van Massage- & Wellnesspraktijk Sandra hebben het recht om persoonlijke informatie die aan haar verstrekt is in te zien, aan te passen, te verbeteren, af te schermen of te verwijderen.

Wijzigingen van dit privacybeleid

Massage- & Wellnesspraktijk Sandra houdt zich te allen tijde het recht om dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.